Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Miliardy na inwestycje i rozwój

Innowacje technologiczne są szansą na podniesienie jakości życia Polaków.Przeznaczając na ich realizację 5 mld zł, liczymy na dynamiczny wzrost naszej gospodarki i poprawę jej konkurencyjności – mówi wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Łączny budżet tegorocznych konkursów agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to ponad 5 miliardów złotych. W „szybkiej ścieżce”, flagowym programie skierowanym do przedsiębiorców, to aż 2,85 mld zł.

W 2018 roku NCBR uruchamia prawie 30 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), których łączny budżet wynosi ponad 5 mld zł. Większość konkursów  jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Nabór wniosków w pierwszym z nich - Wspólnym Przedsięwzięciu NCBR, PGNIG i Gaz-System „INGA” - rozpoczął się już 19  lutego. Obok 5 konkursów „szybkiej ścieżki”, których łączny budżet wynosi aż 2,85 mld zł, Centrum uruchamia także m.in. kolejne edycje konkursów programów „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” i „Projekty aplikacyjne” oraz 4 konkursy programów sektorowych. 5 marca NCBR ogłosiło pierwszy konkurs nowego programu sektorowego INNOShip, którego budżet wynosi 120 mln zł.

O dofinansowanie będzie się można również starać w ramach trzech prowadzonych przez NCBR we współpracy z samorządami (województwa lubelskie, łódzkie i śląskie) Wspólnych Przedsięwzięć. Dodatkowo przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza młode spółki technologiczne, oraz naukowcy będą mogli korzystać z blisko 1,5 mld złotych przeznaczonego na wspieranie rozwoju najbardziej innowacyjnych projektów w ramach rozstrzygniętego pod koniec zeszłego roku II konkursu BRIdge Alfa. Przełomowe technologie będą rozwijane także w ramach nowatorskich programów „Bezemisyjny transport publiczny”, „Infrastruktura ładowania” i „Magazynowanie wodoru”, których łączny budżet wynosi ok. 190 mln zł. W dwóch pierwszych z nich agencja wykonawcza MNiSW uruchomiła już zamówienia publiczne, a w trzecim trwa dialog techniczny - czytamy na stronie NCBR.

Pełny harmonogram konkursów PO IR dostępny jest na stronie NCBR.