Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Rzeczywistość finansowa

Raport na temat uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedstawiła w czwartek w Warszawie Fundacja Republikańska. ”Ten dokument powinien być lekturą obowiązkową dla wszystkich, szczególnie dla pierwszorazowych kandydatów na wójtów, burmistrzów i członków zarządu w samorządach” - ocenił poseł Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy w latach 2002-2014, członek sejmowej Komisji Finansów Publicznych - podaje PAP

Eksperci Fundacji Republikańskiej zbadali kondycję finansową samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dochodów, wydatków i poziomu zadłużenia. Jak wynika z opublikowanego 22 marca raportu „Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego - analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych” samorządy mają problemy z realizacją inwestycji - w 2016 roku, w 55,3 proc, JST udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem nie przekraczał 10 proc.

Mamy rok wyborczy. Będą to pierwsze wybory po zmianie ordynacji wyborczej, natomiast pewien reżim finansowy samorządów pozostaje wciąż ten sam. Już dzisiaj widzimy, że otoczenie prawne w pewien sposób ogranicza samorządy. Inwestycje w ostatnich latach mocno spadły, powoli odrabiamy te straty, ale cały czas jesteśmy daleko za najlepszymi latami, kiedy kończyliśmy poprzednią perspektywę finansową UE - podkreślił w czasie konferencji w Warszawie Radosław Żydok, członek zarządu Fundacji Republikańskiej.Jak zaznaczył, raport powstał właśnie teraz, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, by stać się podręcznikiem dla samorządowców, pokazującym, jakie mają narzędzia i jak je mogą wykorzystać, by rozkręcać inwestycje.Dziś inwestycje sektora publicznego to jedno z największych oczekiwań (…) tutaj duże zadanie samorządów, bo dysponują sporymi środkami - zaznaczył Żydok.(korzystalismy z newsletterów PAP)

Wg zapowiedzi Fundacja Republikańskiej  raport "Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego – analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznyc prezentuje badania obszaru kluczowego dla działalności jednostek samorządowych, jakim są ich finanse. Analiza (raport został zaprezentowany 22 marca b. - dop. zr) objęła zarówno uwarunkowania prawne, w których funkcjonują samorządy, jak i faktyczny stan gospodarki budżetowej w jednostkach wszystkich szczebli.

Badanie objęło obecny stan finansów samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, a także perspektywy na przyszłość, które wiążą się z poziomem zadłużenia i możliwościami inwestycyjnymi – czytamy w newsletterze Polskiej Agencji Prasowej.

(zr)