Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Bezrobocie w Zagłębiu ciągle bardzo wysokie

Nie ma powodów do radości. Wprawdzie bardzo cieszy niska stopa bezrobocia w kraju, ale włodarze powiatu będzińskiego nie mają powodów do radości. Podczas, gdy w grudniu 2017 stopa bezrobocia wynosiła w województwie śląskim 5,2 procent ( w całym kraju 6,6 ) w powiecie będzińskim była znacznie wyższa, czyli 8,9 proc. (trzecie miejsce od końca).

Największe bezrobocie było w powiecie bytomskim (11,2 proc), a następnie w zawierciańskim (9,1). Nie ma powodów do chluby także Sosnowiec ze stopą bezrobocia 8 proc. Jedynie Dąbrowa Górnicza, mająca wprawdzie wyższą stopę bezrobocia niż średnia wojewódzka, jednak niższą niż średnia krajowa, a mianowicie 6,0 procent.

17 062 osoby były zarejestrowane jak bezrobotne w Zagłębiu Dąbrowskim (4 powiaty: będziński, zawierciański, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza) na ogólną liczbę bezrobotnych w naszym województwie wynosząca 94 687 osób bezrobotnych w 36 powiatach województwa.

Czyli ponad 18 procent ogółu.