Aktualności

 • home
 • /
 • Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KRZ

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA

 

Z uwagi na pandemię zaplanowane na 24 kwietnia br. Walne Zebranie Członków Komitetu Rozwoju Zagłębia zostało przesunięte o czym poinformowaliśmy członków Stowarzyszenia 20 kwietnia 2020 roku. Informacja zamieszczona została także na stronie internetowej KRZ.

Obecnie, na podstawie § 22 Statutu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Zespole Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 1 w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek)o godz. 16:00; drugi termin zwołania WZC godz. 16:15;

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zabrania
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe  i merytoryczne z działalności Komitetu Rozwoju Zagłębia za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Komitetu Rozwoju Zagłębia za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Komitetu Rozwoju Zagłębia       

Prezes Zarządu 

Grzegorz Wacławik