Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja
dr n. med. Tomasz Misztalski

Jak uniknąć błędów w leczeniu osób starszych

Grupa osób starszych, domeną której są wielochorobowość  i powiązana z tym politerapia, jest szczególnie narażona na zagrożenia wynikające z błędów jatrogennych. Dramatyczny brak białego personelu, brak kompetencji z zakresu geriatrii, brak czasu i środków zwiększają wielokrotnie jatropatogenię. Przejęcie zarządzania opieką zdrowotną przez polityków, grupy kapitałowe i korporacyjne, a także system rozliczeń oparty o jednorodne grupy pacjentów powodują redukcjonizm procedur medycznych, będąc zaprzeczeniem holistycznego spojrzenia na chorych w wieku podeszłym.  Błędy wynikają zarówno z wad systemu, jak i z działań personelu medycznego. Poniższy przegląd próbuje rozdzielić systemowe elementy jatropatogenne od personalnych.

dr n. med. Tomasz Misztalski, Oddział Geriatryczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

Czytaj: Instytut KRZ