Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Ani „prawy”, ani „lewy” - Układ (10)

(...) W 2002 roku powstał w ramach Komitetu Rozwoju Zagłębia autorski Projekt Przedsięwzięcia Innowacji i Rozwoju „Zagłębie 2003 Plus”. Był to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy i jedyny taki projekt w Polsce . Zakładał stworzenie w oparciu o kapitał regionalny i pieniądze unijne nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury rozwoju Zagłębia. Jego rdzeniem miał być Park Technologiczny „Zagłębie” (...)

Rozmowa z prezesem zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Grzegorzem Wacławikiem

– Czy Komitet Rozwoju Zagłębia jest klastrem?

– Jesteśmy stowarzyszeniem, które zainicjowało, a następnie współzałożyło Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Od początku, tj. do lutego 2014 roku, wolą wszystkich założycieli zarząd KRZ pełni funkcję zarządu tego klastra. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska jest w sieci i ściśle współdziała z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, autorem Programu Polska 3.0.  W tym sensie poniekąd jesteśmy klastrem, a na pewno nim kierujemy. Dodam, że nigdy nie finansowaliśmy się ze środków krajowych, rządowych czy europejskich.

– Czym jest program Polska 3.0  ?

– To spójny, oddolny i apolityczny program, który zgromadził wiele przedsiębiorstw – od sektora MŚP po największe czołowe polskie firmy i startupy –  porty, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, polskie uczelnie i gminy. Polska 3.0 to stuprocentowo polska oddolna inicjatywa. Nasz Program wpisuje się w tzw. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji  i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0  wpisuje się także w europejskie plany finansowania. Wypada się pochwalić, że Program został w ubiegłym roku nagrodzony na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Wypada pogratulować. Jednak proszę o więcej informacji. Wspominane przez Pana podmioty w Polsce 3.0 zgromadziły się w celu..?

Zintegrowania działań mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Właśnie programowi Polska 3.0 był poświęcony II Ogólnopolski Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej w 2016 r. Niejako jego preludium stanowiła gala ogólnopolskiego konkursu „Menadżera Innowacji”, która odbyła się w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Podczas jej trwania zostały wręczone nagrody VII edycji Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego. Wśród nagrodzonych był m.in. doradca prezydenta  Republiki Czeskiej Petr Forman. Przy okazji warto przypomnieć, że laureatami VI Nagrody Kazimierza Wielkiego –  wręczonej podczas I Światowego Kongresu Klastrów w 2015 roku – byli również wybitni eksperci, o międzynarodowej renomie.

– Polacy?

– Jeszcze wtedy nie zasłużyli, ale się starali (uśmiech). Wszystko przed nimi. Jednak wówczas nagrody otrzymali eksperci zagraniczni: Antoni Subira, przewodniczący Komitetu Doradczego Instytutu Konkurencyjności (TCI) i fundacji Klastry i Konkurencyjność, a także członek kadry uniwersyteckiej IESE Businnes School w Barcelonie, Helmut Kergel, dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych oraz Reza Zadeh, dyrektor Wykonawczy Europejskiej Fundacji Cluster Excellence.

– Cofnijmy się nieco w czasie. Wspomniał Pan o inicjatywie tworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Zagłębiu Dąbrowskim?

– W 2002 roku powstał w ramach Komitetu Rozwoju Zagłębia autorski Projekt Przedsięwzięcia Innowacji i Rozwoju „Zagłębie 2003 Plus”. Był to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy i jedyny taki projekt w Polsce . Zakładał stworzenie w oparciu o kapitał regionalny i pieniądze unijne nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury rozwoju Zagłębia. Jego rdzeniem miał być  Park Technologiczny „Zagłębie”.

Ciąg dalszy 8 września br.