Szeroki tor

  • home
  • /
  • Szeroki tor
ilustracja

Plan

                                                   1

W Zagłębiu Dąbrowskim zwykło się mawiać, że ten region wyszedł na transformacji ustrojowej jak niegdysiejszy Zabłocki na mydle. A, że tenże Zabłocki pochodził ponoć  z Sosnowca, więc porównanie wydaje się trafne. Jednak mniejsza o to. Niemniej faktem jest, że poza Dąbrową Górniczą – zajmującą w  rankingu „Wspólnoty” 5 miejsce (zamożność per capita w 2018 roku w kategorii miast na prawach powiatu), pozostałe miejscowości zagłębiowskie mocno straciły. Gospodarczo i społecznie. Zwłaszcza największa z nich, czyli Sosnowiec.  W tym samym rankingu „Wspólnoty” to 3 w województwie i 15 w kraju pod względem ilości mieszkańców miasto jest wprawdzie na 4 miejscu, tyle że od końca

Jak wiadomo transformacja w Polsce postępowała według tak zwanego Planu Balcerowicza. Nic zatem dziwnego, że już samo nazwisko autora owego planu nie cieszyło się tutaj sympatią. Delikatnie rzecz ujmując.

Przyczyna?

Plan Balcerowicza spadł na Polaków znienacka.  A wraz z nim, jak grom z jasnego nieba, klęska bezrobocia. „Już pod koniec 1990 r. oficjalne bezrobocie dotknęło 1.126,1 tys. osób, w szczytowym, jak dotychczas, momencie (IV kwartał 1993 r.) – 2.889,6 tys., pod koniec 1994 r. – 2.838,0 tys., a w lipcu 1995 r. – 2.720,8 tys. Stopa oficjalnego bezrobocia spadła z 16,4 w 1993 do 16,0 w 1994 i 15,3 proc. w lipcu 1995 r.”

Powyższy cytat pochodzi z analizy profesora  SGPiS (obecnie SGH) śp. Józefa Balcerka z 25 września 1995 roku, której byłej jednym z pierwszych czytelników. Uzyskałem także od zmarłego wkrótce Profesora prawo do publikacji tego tekstu. Nie udało mi od razu. Przywoływałem jej fragmenty w swoich publicystycznych tekstach, a w całości opublikowałem dopiero  później m.in. na łamach redagowanego przeze mnie „Pulsu Zagłębia”. Była to to jedna z inspiracji formalnego powstania w 2001 roku Komitetu Rozwoju Zagłębia.

(cdn)

 Grzegorz Wacławik