KRZ od a do z

  • home
  • /
  • KRZ od a do z

KRZ od A do Z

W 2000 roku powstał Komitet Rozwoju Zagłębia, obywatelskie stowarzyszenie o ponadpartyjnym charakterze. Powód był jeden, zasadniczy. Nazywał się degradacja. Stąd też w deklaracji założycielskiej został zawarty jednoznaczny cel działania stowarzyszenia.

Należy wykorzystać wszystkie - nie stojące w poprzek prawa i kodeksu moralnego - możliwości likwidacji zapaści, w jakiej znalazł się nasz region. Zapaści powstałej nie wskutek zaniedbań, braku pracowitości czy rzetelności mieszkańców regionu, ale wywołanej negatywnymi stronami procesu transformacji ustrojowej, które objawiły się w sposób bezwzględny i, bardzo często, bezlitosny w naszym regionie. Zwłaszcza podczas trwającego od kilku lat procesu upadku tradycyjnych gałęzi zagłębiowskiego przemysłu przy równoczesnym braku nowych inwestycji gospodarczych. To w wyniku tych okoliczności wielu mieszkańców regionu straciło nie tylko pracę i zawód, ale bardzo często także sens życia. Niestety dotknęło to również ludzi młodych; wczorajszych i jutrzejszych absolwentów zagłębiowskich szkół i uczelni.

Powodem tego kategorycznego stwierdzenia była konstatacja, że Zagłębie Dąbrowskie w okresie transformacji zsuwało się po cywilizacyjnej równi pochyłej. Likwidacja kopalń węgla i wielu przedsiębiorstw tradycyjnych, ówczesna zapaść finansowa wielu firm, nawet bardzo nowoczesnych, jak Huta „Katowice” i Koksownia „Przyjaźń”, głęboka recesja gospodarcza,  były nie jedynym wymiarem zagrożeń. Drugim było - katastrofalne bezrobocie sięgające od kilkunastu do dwudziestu kilku procent w poszczególnych miastach Zagłębia. Młodzi, wykształceni ludzie nie mogąc znaleźć w regionie zatrudnienia, zaczęli coraz chętniej opuszczać region i granice Polski w poszukiwaniu pracy.

I wreszcie trzeci najważniejszy wymiar. - to brak perspektyw rozwoju zagłębiowskiego subregionu. Ten brak perspektyw wynikał zaś z faktu, iż w sytuacji silnej atomizacji społecznej, braku elit i liderów, nie można było rozpocząć wypracowywania realistycznej wizji rozwoju Zagłębia.

Komitet Rozwoju Zagłębia przez blisko sześć lat swojej działalności wykreował wiele potrzebnych i sensownych inicjatyw.