Instytut Polska 7+

 • home
 • /
 • Instytut Polska 7+
ilustracja

Misja

Instytut Polska 7+. jest think-tankiem powstałym z inicjatywy Komitetu Rozwoju Zagłębia, który na przełomie grudnia 2013 roku i stycznia 2014 podjął wielopłaszczyznową współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, autorem Instytut Polska 7+

Misją Instytutu jest tworzenie idei dla Polski, płaszczyzn współdziałania podmiotów strefy nauki i biznesu, instytucji publicznych i samorządu terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju. 

Uznajemy, że dotychczasowe współdziałanie w tej sferze jest niewystarczające. Instytut jest zgrupowaniem niezależnych ekspertów, a jego działania dedykowane są wszystkim uczestnikom życia publicznego.  Nasza działalność koncentruje się na wspieraniu zainteresowanych podmiotów opiniami oraz poradami opartymi na przeprowadzonych badaniach i dyskursie.
Wytworzone w Instytucie dokumenty (np. raporty czy rekomendacje) są dedykowane adresatom działalności thnik- tanka. Ważnym obszarem działalności Instytutu jest komunikacja społeczna, czyli obecność w Internecie i w mediach.

Jako niezależna organizacja ekspercka Instytut Polska 7+  wyrasta z wieloletnich doświadczeń Komitetu Rozwoju Zagłębia, stowarzyszenia obywatelskiego, organizacji pozarządowej i jednostki pożytku publicznego a także inicjatora i koordynatora Polskiego Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska (Polish Cluster for Innovations and Environment –PCIE).

Instytut Polska 7+ aktywnie uczestniczy w społecznej i gospodarczej  polityce państwa. Ważną funkcją Instytutu Polska 7+ jest realizacja projektów samokształceniowych i edukacyjnych. Realizowanych samodzielnie oraz w partnerstwie.

Prowadzimy działalność i dyskurs w takich obszarach jak:   

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Edukacja i nauka
 • Zdrowie publiczne
 • Samorząd 
 • Struktury polityczne i gospodarcze  
 • Inicjatywy klastrowe
 • Inicjatywy i poradnictwo obywatelskie
 • Internacjonalizacja projektów innowacyjnych 
 • Historia i kultura Polski