Instytut Polska 7+

  • home
  • /
  • Instytut Polska 7+

Projekt działalności

Aktualnym obszarem działalności Instytutu są pracę na rzecz Projektu POLSKA 3.0, oddolnej, klastrowej inicjatywy dedykowanym władzom krajowym, samorządowym, powiatowym i wojewódzkim, uczelniom, instytucjom naukowo-badawczym przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwo lokalnym oraz społeczeństwu, czyli wszystkim podmiotom mającym wpływ na zagospodarowanie tego oddolnego, olbrzymiego projektu inwestycyjnego, zakładającego zintegrowane działania, mające na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego.

Projekt Polska 3.0 powstał z inicjatywy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, koordynatora Projektu Polska 3.0 oraz praktyków biznesu, a przede wszystkim wskutek bezcennej pracy ekspertów klastrów z całego kraju działających w ramach  Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i klastrów wokół  niego skupionych. Skala projektu oznacza, że w jego realizację włączą się instytucje i podmioty centralne, wojewódzkie i lokalne, biznes, banki i instytucje finansowe z kraju i zagranicy, uczelnie i jednostki badawcze oraz eksperci Projektu Polska 3.0.

Działalność Instytut Polska 3.0. finansowana będzie z następujących  źródeł:

  • Dotacje
  • Darowizny
  • Dochody z działalności i gospodarowania mieniem. 

Środki na działalność będą pozyskiwane z kilku różnych źródeł. Dywersyfikacja finansowania jest bowiem gwarancją niezależności Instytutu i pracujących na jego rzecz ekspertów.