Instytucja Otoczenia Biznesu

  • home
  • /
  • Instytucja Otoczenia Biznesu
ilustracja

Komitet Rozwoju Zagłębia Instytucją Otoczenia Biznesu

Komitet Rozwoju Zagłębia jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) prowadzi szkolenia i doradztwo w szerokim zakresie. Zarówno w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu oraz stowarzyszania przedsiębiorców (np. w klastry czy inne płaszczyzny struktur gospodarczych).

Kształtujemy sferę kontaktów nauki z biznesem, inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz usług badawczo- rozwojowych.

Do zadań IOB należą: animacja innowacyjnych środowisk, wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów, transfer technologii oraz dostarczanie usług proinnowacyjnych.

Zajmujemy się zarządzaniem własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R, kształtowaniem wizerunku i promocją osiągnięć instytucji naukowych przedsiębiorstw.

Prowadzimy także badania opinii publicznej.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu w zasadniczej mierze Komitet Rozwoju Zagłębia dziala na rzecz inicjatyw klastrowych, Projektu „Polska 3.0”, a zwłaszcza na rzecz Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.