Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

UE ETS, a konkurencyjność europejskich (polskich) stalowni

System UE ETS jest systemem pułapów i handlu. Działa w 31 krajach. Oprócz 28 krajów Unii Europejskiej także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Aktualnie, a jest to jego trzeci etap, działanie ogranicza emisje w 11 tysiącach energochłonnych instalacji przemysłowych i linii lotniczych oraz obejmuje 45 proc. emisji wszystkich gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Czyli także w Polsce i również w Dąbrowie Górniczej, gdzie znajduje się główna siedziba ArcelorMittal Poland.

Czym jest UE ETS?

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej, można przeczytać, że jest to:

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla

System pułapu i handlu

System wprowadza limit łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje nim objęte:.

W ramach wyznaczonego pułapu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą też kupować ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii na całym świecie. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość.

podaje Komisja Europejska. Aktualnie trwa trzeci etap ( lata 2013-2020) okresu rozliczeniowego sytemu, a w 2021 roku rozpocznie się etap czwarty. Ponieważ obejmuje on (m.in.) stalownie europejskie ( a więc i funkcjonujące w Polsce) zachodzi obawa o utrzymanie konkurencyjności na rynku stali. Rynku globalnym, a taki jest właśnie rynek tej branży przemysłu.

ArcelorMittal Poland w połowie roku rozpocznie się remont wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Jego celem będzie przedłużanie żywotności całej instalacji o kilka lat.

Remont ma umożliwić bezpieczną i stabilną pracę instalacji, a także zapewnić wymagane parametry jakościowe produkowanej surówki - bez wpływu na jakość stali. - Zainstalowane urządzenia kontrolno-pomiarowe powinny umożliwić nam utrzymanie przewagi konkurencyjnej

podkreśla w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” Marzena Rogozik starszy specjalista w dziale Komunikacji i Dialogu Lokalnego ArcelorMittal Poland. Jak się dowiadujemy częściowy

remont wielkiego pieca nr 2 zapewni wymagane parametry jakościowe produkowanej surówki - bez wpływu na jakość stali. Zainstalowane urządzenia kontrolno-pomiarowe powinny umożliwić nam utrzymanie przewagi konkurencyjnej,

dodaje Rogozik .

Czwarty etap UE ETS

Czy uda się przewagę wobec konkurencji światowej utrzymać? Będzie to trudne. Trzeba pamiętać, że w czwartym okresie rozliczeniowym, producenci z Europy będą musieli płacić za prawo do emisji dwutlenku węgla nawet 30 euro za tonę. Od takich obciążeń wolni będą producenci stali spoza UE.

A rynek stali jest rynkiem globalnym. W tej sytuacji poza postojem ( rozpoczynającym się w sierpniu remontem) przed ArcelorMittal Poland stoi pytanie o remont generalny pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Czyli ogromna i bardzo kosztowana inwestycja.

Czy do niej dojdzie...?

Czy raczej - czego obawiają się związki zawodowe - zamiast przyszłego, generalnego remontu pieca, nie nastąpi jego wygaszenie…?

Arcelor Mittal

Za m.in "Dziennik Zachodni"