Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

"Przeszczep - darem życia"

W ubiegłym roku w związku z ogólnopolskim dniem transplantacji odbyła się kampania edukacyjna "Przeszczep - darem życia" dla młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego. Komitet Rozwoju Zagłębia organizował ją wspólnie z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej. Przypominamy...

Do aktywnego udziału młodzieży podczas spotkania w słowach powitania zachęcali Pani Dyrektor I LO im. M. Kopernika w Będzinie Wanda Zalejska oraz Wicestarosta Będziński Emil Bystrowski.

W auli I LO im. M. Kopernika w Będzinie młodzież wysłuchała prelekcji doktora nauk medycznych Jarosława Wilka, notabene absolwenta tegoż liceum, który jest Koordynatorem Transplantologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, wykładowcy Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz doktor nauk medycznych Sylwię Sektę z Oddziału Chirurgi Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Po wystąpieniach specjalistów z zakresu medycyny przyszedł czas, aby głos zabrali pacjenci po przeszczepach.
I tak o to historię transplantologii serca w Polsce przedstawił Jarosław Cyrynger (7 lat po przeszczepie serca) - Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Zbigniewa Religii w Warszawie, który przekazał dla szkoły miły upominek na pamiątkę tego spotkania.

O życiu po przeszczepie i swoich dokonaniach, dając nadzieję innym opowiedział Marek Breguła (15 lat po przeszczepie) - pierwszy w Polsce pacjent, któremu z powodzeniem przeszczepiono serce i płuca.

Nasze spotkanie rozpoczął w roli przedskoczka - jak sam siebie nazwał - ks. Paweł Kempiński Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, wyjaśniając aspekty moralne, etyczne w świetle nauki papieża Jana Pawła II.

Celem spotkań jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat transplantacji oraz rozwianie wszelkich wątpliwości moralnych, etycznych, które towarzyszą tej dziedzinie w ratowaniu ludzkiego życia.