Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Protest Zarządu KRZ w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

W dniu dzisiejszym został  przesłany do ambasady Republiki Białoruś protest Zarządu KRZ w sprawie aresztowania Andżeliki Borys. Tekst protestu poniżej: 

+`

Dąbrowa Górnicza 25.03.2021 rok

JE Władimir CZUSZEW 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś

 w Rzeczypospolitej Polskiej

Wasza Ekscelencjo,

w imieniu Komitetu Rozwoju Zagłębia składamy zdecydowany protest przeciw zatrzymaniu przez milicję Białorusi pani Andżeliki Borys, skazaniu jej na 15 dni aresztu przez sąd oraz wszczęciu wobec przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi sprawy karnej za rzekome podżeganie do nienawiści religijnej i narodowej (art. 130 ust. 3 Kodeksu karnego). Czujemy się zobowiązani zaprotestować przeciw takim działaniom wobec polskiej działaczki znanej w całej Europie ze swej godnej podziwu postawy.  

W grudniu 2009 roku Pani Andżelika Borys roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego, której twórcą i głównym organizatorem jest nasze Stowarzyszenie. Jest to  nagroda przyznawana wybitnym Europejczykom za inspirowanie i promowanie europejskiej polityki otwarcia oraz zasad tolerancji i współpracy. Wysoka Kapituła Konkursu zaznaczyła, że Laureatka wytrwale i w sposób godny najwyższego uznania kieruje Związkiem Polaków na Białorusi, walcząc o ich podmiotowość. Treść laudacji, wygłoszonej podczas Gali przyznania nagrody Pani Andżelice Borys, nie straciła aktualności do dzisiaj. To godne podziwu.

Od dnia otrzymania honorowej nagrody Pani Andżelika Borys zasiada w Wysokiej Kapitule Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego. Tym bardziej czujemy się zobowiązani złożyć na ręce Waszej Ekscelencji protest przeciw represjom politycznym wobec pani Andżeliki Borys i Związku Polaków na Białorusi.

 Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia