Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Rezultat transformacji (6)

W 1989 r. w pracowniczym gospodarstwie domowym wydatki na żywność stanowiły 45,8 proc., w 1993 r. – 39,1 proc., na ochronę zdrowia (i higienę osobistą) i oświatę – odpowiednio 2,5 i 6,3 proc., na mieszkanie (i opłaty towarzyszące) – 11,5 i 19,1 proc. Oznacza to, że w okresie 1989-1993 w rodzinie pracowniczej wydatki na żywność spadły o 39,3 proc. p.w. dlatego, że wydatki na mieszkanie wzrosły o 18,3 proc., a na ochronę zdrowia i oświatę – o 80 proc.[1]

Czytaj na Szeroki Tor