Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Rezultat transformacji (4)

Co się wydarzyło w Polsce od 1981 roku do 1993?

Zaiste, to frapująca, ale i bolesna historia. Otóż obok postulatów godnościowych Solidarność wymogła na władzach PRL również wzrost płac. Wówczas powstał właśnie ów boom 1981 roku, gdyż płace osiągnęły najwyższy w okresie powojennym poziom. Jednak stan wojenny zdławił te tendencje.

Ekonomiści wojenni oszacowali, że po 13 grudnia 1981 roku wskutek gwałtownego i brutalnego spadku produkcji od pół miliona do dwóch i pół mln pracowników należy zwolnić. Ale jak to zrobić, aby nie zaogniać i tak już rozpalonych delegalizacją związków zawodowych, Polaków?

czytaj Szeroki Tor