Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja
Konferencja 5.11.2019 r Fot.za:https://kig.pl

Polski „hub” na Kolejowym Jedwabnym Szlaku

(2)

Poniekąd otwierająca Konferencję w dn. 5 listopada prezentacja pp. Jakuba Jakóbowskiego i Konrada Popławskiego  z Ośrodka Studiów Wschodnich (patrz foto ilustrujące ten odcinek naszej relacji) poprzedziła dyskusję o tym czy Polska ma szansę stać się w ciągu 10 lat istotnym europejskim hubem logistycznym, obsługującym przewozy kolejowe Chiny-UE. Przeważał optymizm, choć równocześnie wskazywano na ograniczenia. Jednym z nich jest brak (dotąd) w Polsce par excellence centrum logistycznego.

Czy mogło nim się stać preferowane przez ogólnopolska sieć klastrów (z udziałem Komitetu Rozwoju Zagłębia kierującego Polskim Klastrem dla Innowacji i Środowiska) centrum logistyczne w Gorzycach? Czy mogło być to miejsce, do którego miał wieść (wśród innych szlaków transportowych) także postulowany przez klastry m.in. przedłużony szeroki tor? Niewykluczone. Jednak wielopłaszczyznowa analiza wymagała zarówno  współpracy międzynarodowej, samorządów, biznesu (w tym Euroterminalu w Sławkowie), oraz polskich władz państwowych. I wiele, wiele pracy.  Na pewno przekraczało to możliwości sieci klastrów.

Utknęliśmy w chwili, gdy po spotkaniu w Będzinie (październik 2016 r)  dedykowanego przedstawicielom  samorządów na linii Sławków- Gorzyce (z udziałem samorządowców z powiatu wodzisławskiego i Jastrzębia Zdroju, a także potencjalnego chińskiego inwestora China National Technical Import & Export Corporation) zagłębiowskie samorządy nie podejmując z nami żadnej rozmowy (ani nie uczestnicząc w spotkaniu) zaprotestowały publicznie przeciwko tej idei.

Owszem, temat rozbudowy  Euroterminala w Sławkowie był obecny podczas konferencji warszawskiej.  M.in. członek zarządu LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa, udziałowiec tego euroterminala przeładunkowego) powiedział, że kolejowym kierunkiem transportowym ze Sławkowa będzie (pozostanie) Gdańsk.

Cdn.

(red)