Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja
Od lewej: Michał Macek, Wojciech Duda i Grzegorz Wacławik

Polski „hub” na Kolejowym Jedwabnym Szlaku

(1)

5 listopada  br. roku  odbyła się w Warszawie 2 edycja konferencji z cyklu: Nowe  Międzynarodowe Korytarze Transportowe zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Ośrodek Studiów Wschodnich.  Dedykowaną branży TSL.  W trzech panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele biznesu (firm spedycyjnych, logistycznych, transportowych) z kraju i zagranicy, administracji państwowej oraz izb gospodarczych i stowarzyszeń. Obecni byli także przedstawiciele Komitetu Rozwoju Zagłębia. Spotkanie odbyło się w ramach targów TransLogistica.

Tło konferencji

Organizatorzy konferencji tak określili jej tło:

Przewozy kolejowe Chiny-UE są dla polskiej branży TSL pierwszym wymiernym efektem chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku. Błyskawiczny wzrost rynku sprawił, że w ciągu niespełna 6 lat około 7% wymiany handlowej Chiny UE – towary o wartości 50 mld dolarów – trafiło na polskie tory. W 2018 roku w ramach Kolejowego Jedwabnego Szlaku przejechało ok. 6300 składów kolejowych, z czego zdecydowana większość wjechała do Unii Europejskiej przez terytorium Polski. Polska pełni obecnie rolę głównej „bramy do Europy” dla kolejowego handlu Chiny-UE.

Potencjał zwiększania wolumenów lądowego transportu towarów między Europą i Azją zależeć będzie jednak od przepustowości polskiej infrastruktury, rozbudowy lokalnych centrów logistycznych i terminali intermodalnych, a także poszerzenia oferty dystrybucji towarów w Europie Środkowej, Wschodniej  i Południowej. To będzie zaś wymagać spójnych działań europejskich korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw logistycznych aktywnych  w Polsce i polskiej administracji państwowej. Ze względu na korzystne położenie geograficzne, dostępność wykwalifikowanych specjalistów, a także dynamiczny rozwój branży TSL, Polska ma szansę uzyskać pozycję jednego z głównych europejskich hubów logistycznych na Kolejowym Jedwabnym Szlaku. Odejście od roli państwa tranzytowego, na rzecz regionalnego „hubu”, otwiera przed Polską drogę do uzyskania znaczącego udział w przychodach   z operacji logistycznych związanych z dystrybucją nowych potoków towarowych z Azji na terenie UE, szacowanych na prawie 1,5 mld dolarów rocznie. – zaznaczyli organizatorzy konferencji

(cdn)

(red)