Aktualności

  • home
  • /
  • Aktualności
ilustracja

Ani „prawy”, ani „lewy” - Układ (14)

(...)Wokół idei Parku P-T udało się zgromadzić potencjał i kapitał, którego ani przedtem, ani nigdy potem nie udało się skupić w Będzinie. Szkoda, że taka szansa została zmarnowana (...)

  Rozmowa z prezesem zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Grzegorzem Wacławikiem

 – Zatem wrócę do pytania: dlaczego akurat ZAR SA?

– Po pierwsze, realizuje się zawarte porozumienia.

– A po drugie?

–  Nowi, in spe, akcjonariusze jeszcze w 2003 roku, a więc gdy podpisywali tzw. Porozumienie Wstępne o uruchomieniu Parku P-T, zapowiedzieli zakup nowych akcji tej spółki. A deklaracje podtrzymali podczas prac nad studium wykonalności i biznes planem Parku. Dlatego już w tych dokumentach znalazł się taki oto zapis: „główni sygnatariusze porozumienia podjęli decyzję o realizacji wariantu I, czyli ZAR S.A. będzie pełnił rolę Spółki Zarządzającej” .

A jaki był możliwy II wariant?

Utworzenie nowej spółki. Czyli dodatkowe koszty.

– Zakres działalności ZAR SA nie stał w poprzek zamierzeń Parku?

– Nie. We wspominanych tu niejednokrotnie dokumentach stwierdzono, że cele dla których ZAR S.A została powołana są zbliżone do idei i celów Parku. I dodano: „zaletą jest również fakt, że jednostki samorządu terytorialnego są akcjonariuszami ZAR S.A. i łącznie ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Starostę Powiatu Będzińskiego) posiadają przewagę w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników (Powiat Będziński, Gmina Mierzęcice, Gmina Psary, Miasto i Gmina Siewierz)”. Proszę zwrócić uwagę, że po wejściu do spółki gminy Będzin i gminy Czeladź, byłyby w spółce wszystkie – poza Wojkowicami – gminy powiatu będzińskiego. Niestety Czeladź nowych akcji nie objęła.

– Dlaczego?

– Radni Czeladzi, z których większość stanowiła lewica, nie poparli wniosku burmistrza Marka Mrozowskiego. Jednak Czeladź zadeklarowała przystąpienie do Parku, zaś o objęciu akcji w ZAR SA miała podjąć decyzje później.

 Komitet Rozwoju Zagłębia został akcjonariuszem ZAR SA?

–  Nie. Byliśmy stowarzyszeniem osób fizycznych; nie było nas stać na udział kapitałowy w spółce. Naszym udziałem, z czym wszyscy zagradzali się, było know-how, które, jak już mówiłem, doceniała PARP SA.  Ale nowe akcje w ZAR SA objęło konsorcjum małych i średnich przedsiębiorstw skupione przy KRZ.

– Czy może Pan wymienić podmioty, które podpisały porozumienie o uruchomieniu Parku Przemysłowo– Technologicznego w Będzinie?

–Tak, doskonale wszystkie pamiętam.

– No to proszę…

Zatem:  gmina Czeladź, starostwo powiatowe w Będzinie, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu (dzisiaj Humanitas), Śląska Wyższa Szkoła Informatyki w Katowicach, Wyższa Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Konsorcjum MSP przy Komitecie Rozwoju Zagłębia, Koksownia "Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, „Interpromex” w Będzinie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Katowicach, Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Unimed Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Spółka z o.o. , Zagłębiowska Agencja Rozwoju SA w Będzinie oraz, oczywiście, gmina Będzin. Wokół idei Parku P-T udało się zgromadzić potencjał i kapitał, którego ani przedtem, ani nigdy potem nie udało się skupić w Będzinie. Szkoda, że taka szansa została zmarnowana.

Ciąg dalszy 18 września 2018 roku